Đăng Nhập

Bước 1: Người dùng chọn "Quản trị" để vào trang quản trị của website

Bước 2: Sau đó click “Vào mục quản trị” hệ thống sẽ chuyển tới giao diện quản trị website

Bước 3: Giao diện quản trị website: