Xóa chuyên mục

Ý nghĩa: Xóa các danh mục không cần thiết

Bước 1: Di chuột trực tiếp vào chuyên mục cần xóa  sau đó nhấp chuột vào biểu tượng cài đặt 

Bước 2: Xóa chuyên mục 

Bước 3: Xác nhận trước khi xóa chuyên mục thành công