Mạng xã hội

Bước 1: Để cài đặt mạng xã hội cho hệ thống, người dùng trước hết phải click vào biểu tượng cài đặtở bên trái màn hình.

Bước 2: Xuất hiện bảng cấu hình hệ thống

Bước 3: Người dùng tiếp tục click vào biểu tượng 

Bước 4: Dán đường link cho các mạng xã hội tương ứng

 

Bước 5: Sauk hi hoàn tất chọn biểu tượng lưu