Cấu hình hệ thống

Bước 1: Sau khi đăng nhập chọn logo trang chủ  

Bước 2: Xem cấu hình hệ thống

Click vào biểu tượng cài đặt phía bên tay trái của màn hình

Xuất hiện bảng cấu hình hệ thống