Cài đặt SEO hệ thống

Bước 1: Để cài đặt SEO cho hệ thống, người dùng trước hết phải click vào biểu tượng cài đặtở bên trái màn hình.

Bước 2: Xuất hiện bảng cấu hình hệ thống

Bước 3: Để cài đặt SEO cho hệ thống, người dùng click vào biểu tượng 

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) là quá trình cải thiện khả năng hiển thị của một trang web hoặc trang web trong công cụ tìm kiếm

Bước 4: Khai báo

Bước 5: Sau khi hoàn tất ấn biểu tượng lưu