Cấu hình website

Chỉnh sửa thông tin chân trang website

Bước 1: Sau khi đăng nhập mở thêm một tab mới bằng cách ấn vào biểu tượng trang chủ  nằm ở phía trong mục quản trị

Bước 2: Lăn chuột xuống trực tiếp phần chân trang cần sửa

Bước 3: Di chuột trực tiếp vào phần cần sửa sẽ xuất hiện biểu tượng bút chì 

Bước 4: Nhập các thông tin cần thay đổi

Bước 5: Sau khi hoàn thành việc chỉnh sửa, click vào nút “lưu lại”

Thay logo, banner

Cách 1: Sửa tại chính logo

Bước 1: Sau khi đăng nhập, di chuột trực tiếp vào logo, click vào biểu tượng sửa 

Bước 2: Thay thế logo, banner mới thay cho logo, banner cũ

Bước 3: Sau khi hoàn thành click vào biểu tượng “lưu lại”

Cách 2: Sửa tại cấu hình hệ thống

Bước 1: Để thay logo, banner cho website, người dùng trước hết phải click vào biểu tượng cài đặtở bên trái màn hình.

Bước 2: Xuất hiện bảng cấu hình hệ thống

Bước 3: Tiếp tục click vào biểu tượng 

Bước 3: Tải lên logo mới

Bước 4: Sau khi hoàn thành ấn vào biểu tượng lưu