Cài đặt Google Analytic

Bước 1: Tạo tài khoản Analytic tại địa chỉ https://www.google.com/analytics/

Bước 2: Sao chép mã code mà tài khoản Analytic vừa sinh ra

Bước 3: Đăng nhập vào quản trị website

Bước 4: Vào phần cài đặt website bằng cách click vào biểu tượng  phía trên cùng

Bước 5: Chọn mục “Cài đặt SEO” 

Bước 6: Dán code Analytic lúc ban đầu vào phần Google Analytic Code

Bước 7: Ấn biểu tượng  để hoàn thành