Thêm tài khoản

Bước 1: Click chuột trái vào mục “tài khoản”

Bước 2: Click vào “quản lý tài khoản”

Bước 3: Click vào biểu tượng thêm mới 

Bước 4: Điền các thông tin chi tiết cũng như danh sách quyền

Bước 5: Xác nhận trạng thái