Xóa tin tức

Cách 1: Xóa trực tiếp bài viết ngoài trang chủ

Bước 1: Sau khi đăng nhập, vào chuyên mục cần xóa

Bước 2: Vào chi tiết bài viết cần xóa

Bước 3: Chọn biểu tượng xóa ngay dưới chân bài viết

Bước 4: Xác nhận xóa bài viết

Bước 5: Chọn trạng thái phù hợp

Cách 2: Xóa từ bên trong quản trị

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị

Bước 2: Click vào phần nội dung của cây danh mục dọc

Bước 3: Chọn chuyên mục con quản lý tin tức 

Bước 4: Chọn bài viết cần xóa bằng cách click vào biểu tượng xóa của chính bài viết

Bước 5: Xác nhận xóa bài viết

Bước 6: Chọn trạng thái phù hợp