Slideshow

   Thêm ảnh vào slideshow hiện có

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào quản trị, di chuột vào vùng slide, click vào nút Thêm mới ở góc bên tay phải:

Description: C:\Users\Admin\Desktop\Công việc\Hướng dẫn sử dụng Kenhbanle.vn\thêm mới slide.png

 

Bước 2: Chọn upload một file ảnh từ máy tính

Bước 3: Lưu lại

 

Description: C:\Users\Admin\Desktop\Công việc\Hướng dẫn sử dụng Kenhbanle.vn\thêm slide.PNG

Thêm một layout slideshow khác

Bước 1: Click vào dấu + , chọn chức năng Slideshow

Bước 2: giữ chuột, kéo thả vào vùng màu vàng trên trang

Description: C:\Users\Admin\Desktop\Công việc\Hướng dẫn sử dụng Kenhbanle.vn\kéo thả slide.png

  • B3: cấu hình slide theo ý muốn rồi lưu lại:

Description: C:\Users\Admin\Desktop\Công việc\Hướng dẫn sử dụng Kenhbanle.vn\cấu hình slide.PNG