Quảng cáo

Bước 1: Click vào biểu tượng thêm  

Bước 2: Tìm chuyên mục quảng cáo 

Bước 3: Kéo quảng cáo vào đúng vùng chọn

Bước 4: Chọn đúng chuyên mục (lưu ý phải tạo trước một chuyên mục quảng cáo trong quản trị)

Bước 5: Kết thúc bằng cách chọn lưu lại