Kéo thêm layout sản phẩm mới

Bạn kinh doanh rất nhiều mặt hàng, vì vậy cần nhiều layout khác nhau để có thể hiển thị được nhiều nhóm mặt hàng (đã phân nhóm từ trước) nhất.

 

Bước 1: Kéo thêm layout

Description: C:\Users\Admin\Desktop\Công việc\Hướng dẫn sử dụng Kenhbanle.vn\Kéo thả dssp.PNGSau khi đăng nhập vào website bằng tài khoản quản trị, ở bên tay trái hiện ra 5 nút chức năng, để kéo thêm layout, ta click vào nút hình dấuvà chọn chức năng Danh sách sản phẩm

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Giữ chuột và kéo rồi thả vào các vùng màu vàng trên website

Description: C:\Users\Admin\Desktop\Công việc\Hướng dẫn sử dụng Kenhbanle.vn\Thả vào vùng chọn.png

 

Bước 3: cấu hình vùng sản phẩm này tương tự như mục 9.4 ở trên, sau đó lưu lại

Description: C:\Users\Admin\Desktop\Công việc\Hướng dẫn sử dụng Kenhbanle.vn\Cấu hình sản phẩm mới.PNG