Header

Description: C:\Users\Admin\Desktop\Công việc\Hướng dẫn sử dụng Kenhbanle.vn\header gốc.PNG

 

Để thay đổi thông tin trên đầu trang, bao gồm Logo và Banner như hình trên, sau khi Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản trị của mình, bạn click vào nút Sửa màu xanh:

Description: C:\Users\Admin\Desktop\Công việc\Hướng dẫn sử dụng Kenhbanle.vn\Nút sửa đầu trang.png

 

Một bảng hiện ra, tại đây ta có thể thay được logo, banner là các file ảnh (có thể dùng định dạng file .JPEG hoặc .PNJ tùy thích).

Description: C:\Users\Admin\Desktop\Công việc\Hướng dẫn sử dụng Kenhbanle.vn\Logo mới thay.PNG

 

Lưu ý: chọn ảnh logo đưa lên có kích thước phù hợp để có hiệu quả thẩm mỹ tốt nhất.

 

Kết quả:

Description: C:\Users\Admin\Desktop\Công việc\Hướng dẫn sử dụng Kenhbanle.vn\Kết quả Logo mới.png