Đối tác

Bước 1: Kéo chức năng đối tác bằng cách click vào biểu tượng + chọn chức năng đối tác. Chức năng này có tác dụng hiển thị logo của các đối tác của bạn và đường dẫn tới website  (nếu có)

 

 
  Description: C:\Users\Admin\Desktop\Công việc\Hướng dẫn sử dụng Kenhbanle.vn\đối tác.PNG


 

 

Bước 2: Thả chức năng tại vùng chọn màu vàng trên website

Description: C:\Users\Admin\Desktop\Công việc\Hướng dẫn sử dụng Kenhbanle.vn\kéo thả slide.png

 

Bước 3: Cấu hình chức năng cho layout đối tác

Description: C:\Users\Admin\Desktop\Công việc\Hướng dẫn sử dụng Kenhbanle.vn\cấu hình đối tác.PNG

 

Bước 4: Thêm mới các đối tác của bạn: click vào nút Thêm mới trên layout đối tác, nhập ảnh logo, SĐT, email, website của họ rồi lưu lại.