Danh sách sản phẩm

Với website bán hàng, trên giao diện chúng ta có thể quản lý sản phẩm theo các nhóm chuyên mục và các tiêu chí: sản phẩm nổi bật/ bán chạy nhất/ sản phẩm mới…

Cấu hình giao diện cho nhóm sản phẩm (layout sản phẩm) có sẵn

Bước 1Click vào nút cấu hình giao diện trên layout

Description: C:\Users\Admin\Desktop\Công việc\Hướng dẫn sử dụng Kenhbanle.vn\Cấu hình layout Sản phẩm.png

Bước 2: Thay đổi các thông số để có được layout sản phẩm ưng ý

Description: C:\Users\Admin\Desktop\Công việc\Hướng dẫn sử dụng Kenhbanle.vn\Cấu hình layout Sản phẩm.png

Bước 3: Lưu lại để thấy thay đổi

Lưu ý: Chọn đúng chuyên mục sản phẩm đã nhóm vào từ trước để hiển thị đúng với mục đích sử dụng