Đăng ký nhận bản tin

Bước 1: Click vào biểu tượng thêm  

Bước 2: Chọn đúng chuyên mục đăng ký nhận bản tin 

Bước 3: Kéo mục đăng ký nhận bản tin vào đúng vùng chọn

Bước 4: Cấu hình lại kiểu chữ, màu sắc… theo sở thích của người dùng

Bước 5: Sau khi hoàn thành xác nhận bằng cách lưu lại