Banner hai bên

Bước 1: Click vào biểu tượng thêm  

Bước 2: Chọn đúng chuyên mục banner 2 bên 

Bước 3: Kéo mục Banner chạy 2 bên vào đúng vùng chọn

Bước 4: Tải ảnh kèm theo kích thước, có thể chèn link vào đường URL

Bước 5: Sau khi hoàn thành chọn lưu lại để xác nhận