Quản lý quảng cáo

Bước 1: Trên màn hình trang quản trị Click vào mục nội dung

                  

Bước 2: Click vào mục quảng cáo

     

 

Bước 3: Các lựa chọn xử lý

Sửa quảng cáo: click vào biểu tượng sửa    Màn hình trang quản trị sẽ hiện thị

 

 

 Điền thông tin( Tiêu đề, nguồn, chuyên mục) và nhập ảnh phù hợp(Ảnh) sau đó Click nút “đăng”

 Để xóa ta lựa chọn  

 Để đưa lên, xuống ta sử dụng lần lượt: 

 

 

 

Ngoài ra ta có thể lựa chọn chỉnh sửa nâng cao cho Quảng cáo:

  

 Chuyên mục quản lý nâng cao sẽ hỗ trợ ta điều chỉnh chiều cao, rộng, trạng thái đăng, và vị trí áp dụng cho chuyên mục quảng cáo.