Báo cáo doanh thu

Để xem các thông tin về doanh thu ta làm theo các bước sau

Bước 1: Click chọn Bán hàng

Bước 2:  Chọn mục thống kê báo cáo

Bước 3:  Click chọn mục doanh thu

 

         

 

Màn hình doanh thu sẽ hiển thị như sau:

 

 

Trên màn hình ta có thể theo dõi các thông tin sau

            1 – lựa chọn thống kê doanh thu theo ngày tuần, tháng này tháng trước

            2 – báo cáo doanh thu

            3 – biểu đồ thể hiện doanh thu(mệnh giá VND)

            4 – Thống kê doanh thu theo ngày