Đăng nhập vào hệ thống

Cách 1: Đăng nhập bằng tài khoản Viettel ID đã đăng ký

Cách 2: Đăng nhập bằng cách click vào biểu tượng Google + / Facebook / Twitter / Yahoo của bạn, hệ thống sẽ tự động ghi nhận tài khoản email của bạn để sử dụng cho tất cả các website cùng sử dụng hệ thống Viettel ID

Description: Description: C:\Users\Admin\Desktop\Công việc\Hướng dẫn sử dụng Kenhbanle.vn\đăng nhập bằng facebook.PNG