Đăng ký thành viên

Bước 1: Vào http://id.shopone.com.vn/ . Click vào Đăng ký để tạo một Viettel ID – một tài khoản dùng để đăng nhập vào toàn bộ các trang trên toàn bộ hệ thống.

Bước 2: Nhập thông tin người dùng

Description: Description: C:\Users\Admin\Desktop\Công việc\Hướng dẫn sử dụng Kenhbanle.vn\Viettel ID.png