Trả phí thuê bao

Bao gồm các phần sau:

 

Phần 1: Thông tin tài khoản

 

image

B1: Chọn Nạp tiền -> Trả phí thuê bao.

 

Tại màn hình này có thể xem các thông tin: số dư tài khoản, gói cước đang dùng, số SMS nội mạng miễn phí, thời hạn sử dụng.

B2: Để xem chi tiết từng loại SMS được miễn phí, tại dòng SMS nội mạng miễn phí, chọn Xem chi tiết.

 

image

 

B3: Để quy đổi số SMS nội mạng miễn phí đầu số sang SMS nội mạng miễn phí Brandname, chọn Chuyển SMS đầu số sang SMS Brandname

 

image

 

Phần 2: Mua gói dịch vụ SMS

 

Khi khách hàng gửi với số lượng SMS lớn, Với gói dịch vụ SMS này khách hàng sẽ tiết kiệm chi phí gửi tin hơn giá tin nhắn SMS thông thường.

B1: Chọn Nạp tiền => Chọn Trả phí thuê bao B2: Chọn Mua gói dịch vụ SMS

Chọn các thông số tương ứng theo bảng dưới:

 

Loại tin nhắn: có 2 loại theo đầu số và theo Brand name

 

Gói dịch vụ: Theo đầu số ( có gói ShopS 10000; 2000; 3000; 5000 tin) Theo Brand name ( có gói Lite 1000; 5000 tin)

Để xem chi tiết thông tin gói dịch vụ => Chọn xem Thông tin gói dịch vụ

 

image

 

image

 

Lưu ý:

 

  • Số lượng SMS mua chỉ có giới hạn thời gian sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ khi mua gói cước.

  • Chỉ gửi được cho mạng Viettel