Lịch sử giao dịch

Mục đích: Cho phép chủ địa điểm xem báo cáo thống kê những lần nạp tiền vào hệ thống.

 

B1: Chọn Nạp tiền => Chọn Lịch sử giao dịch B2: Chọn mở hoặc Lưu lại file để xem

 

image

 

image