Khách hàng

 1. Tạo danh sách nhóm khách hàng

   

  B1: Đăng nhập tài khoản shopone

   

  B2: Chọn mục Khách hàng  Tại mục Danh sách nhóm  Chọn nút Tạo nhóm mới

   

  image

   

  B3: Nhập Tên nhóm  Chọn Thêm mới để lưu lại

   

  image

   

 2. Thêm mới khách hàng

   

  Thêm mới khách hàng bằng 2 cách sau:

   

  Cách 1: Thêm trực tiếp ( dùng trong trường hợp bạn thêm Khách hàng với số lượng ít )

  B1: Đăng nhập tài khoản shopone

   

  B2: Tại mục Khách hàng  Nhập thông tin khách hàng (Số điện thoại, tên, giới tính…)

   

  image

   

  B3: Chọn nút Thêm

   

  Cách 2: Thêm từ file excel, dành cho trường hợp thêm nhiều khách hàng cũng lúc.

  B1: Đăng nhập tài khoản shopone

   

  image

  B2: Tại mục Khách hàng => Chọn Thêm KH từ Excel

   

  image

   

  B3: Chọn Download template mẫu nếu chưa có file mẫu và điền các thông tin theo hướng dẫn trong file và lưu lại

   

  image

   

  image

   

  B4: Chọn Browse tới thư mục chứa file excel  Chọn file excel vừa lưu lại ở bước 3, chọn Nhóm Khách hàng

  B5: Chọn Thêm để thêm mới Khách hàng

   

  image

   

  image

  Lưu ý:

   

  • Cột SĐT là bắt buộc nhập, các cột khác có thể bỏ trống.

    

  • SĐT nhập vào có thể bỏ số "0" ở đầu, hoặc thay số "0" bằng "84". Ví dụ: bạn có thể nhập 0979999999 hoặc 979999999 hoặc 84979999999.

  • Không thay đổi định dạng của file template. Nếu chép dữ liệu từ file khác sang, lưu ý khi dán chọn "Paste Special".

   

 3. Tìm kiếm khách hàng

   

  Sử dụng để tìm kiếm thông tin khách hàng nhanh hơn. Ngoài ra, sử dụng kết quả danh sách khách hàng vừa tìm kiếm được để gửi tin nhắn.

  B1: Đăng nhập tài khoản shopone B2: Tại mục Tìm kiếm khách hàng

  B3: Nhập thông tin (Tên, số điện thoại,…)  Chọn nút Tìm kiếm

   

  Kết quả tìm kiếm khách hàng sẽ được hiển thị ở bên phải màn hình

   

  image

   

  Ngoài ra, chọn vào ô tác vụ image để thay đổi thông tin khách hàng