Gửi SMS

   1. Chọn tập khách hàng nhận tin Chọn tập khách hàng gửi tin bằng 3 cách: Cách 1: Gửi SMS theo nhóm Khách hàng B1: Đăng nhập tài khoản shopone

     

    image

    B2: Chọn mục Gửi SMS

     

    image

     

    B3: Tại mục Danh sách nhóm => Chọn dấu tích vào Nhóm khách hàng cần gửi tin ( Nếu muốn gửi hết cho tập Khách hàng trong nhóm đó )

    B4: Chọn nút Gửi SMS cho tập khách hàng này

     

    image

     

    B5: Sau đó màn hình sẽ hiển thị bảng Tạo nội dung tin nhắn, người dùng cần điền đầy đủ thông tin tiêu đề, nội dung tin nhắn…cần gửi

     

    image

     

    image

    • Trường hợp không muốn gửi tin cho khách hàng trong nhóm đã chọn. Có thể tích chọn ở ô thao tác => Chọn nút Xóa khách hàng được chọn

    • Tiêu đề: Tên của chương trình do chủ địa điểm đặt tên (VD : Khuyến mãi ngày 02/09/2013).

    • Số hiển thị trên máy người nhận: Là SĐT hiển thị khi tin nhắn gửi đi.

    • Nội dung: Là nội dung SMS mà chủ địa điểm muốn gửi đi. Chủ địa điểm nhập nội dung bằng tiếng Việt không dấu.

    • Thời gian áp dụng: Từ ngày/tới ngày. Đây là khoảng thời gian áp dụng KM của chủ địa điểm, code KM chỉ có giá trị trong khoảng thời gian này. Chủ địa điểm nhấn vào biểu tượng lịch để lựa chọn thời gian.

    • Lưu nội dung trên làm mẫu: Lưu nội dung tin nhắn vừa nhập làm mẫu để sử dụng sau này.

    • Ngày gửi/Giờ gửi tin nhắn vào thời điểm: Là ngày/giờ mà chủ địa điểm muốn gửi thông báo. Chủ địa điểm nhấn vào biểu tượng lịch để lựa chọn thời gian.

    • Loại chương trình: Thông báo hoặc Khuyến mãi. Khuyến mãi sẽ có kèm mã code trong nội dung tin nhắn.

    Cách 2: Gửi theo từng Khách hàng riêng lẻ

     

    B1: Tại mục Tìm kiếm KH điền thông tin KH cần gửi SMS ( tên, sđt..) B2: Chọn Gửi SMS cho danh sách KH này

     

    image

     

    B3: Sau đó màn hình sẽ hiển thị bảng Tạo nội dung tin nhắn, người dùng cần điền đầy đủ thông tin tiêu đề, nội dung tin nhắn…cần gửi giống bước 5 cách 1 như trên

    Cách 3: Gửi SMS từ file excel B1: Chọn mục Gửi SMS

    B2: Tại màn hình bên phải chọn Gửi SMS từ file excel

     

    image

     

    B3: Download template mẫu về, điền thông tin theo các cột tương ứng: số điện thoại, tên KH, nội dung tin nhắn cần gửi.

    B4: Chọn Browse chọn file excel => Chọn tiếp Gửi SMS

     

    image

     

    image

     

     

   2. Thống kê các tin đã gửi

 

Có 5 trạng thái sau:

 

image

 

TH1: Đối với chương trình chưa kết thúc ( chờ duyệt, chờ gửi, đã gửi, từ chối ) Khi click vào tên chương trình=> Nút Xem thông tin chi tiết sẽ không hiển thị.

 

image

 

TH2: Đối với chương trình có trạng thái kết thúc. Nút Xem thông tin chi tiết được hiển thị.

 

image

 

B1: Chọn Tên chương trình kết thúc B2: Chọn nút Xem thông tin chi tiết B2: Xem lại nội dung đã gửi

B3: Tại mục Danh sách người nhận => Xem số lượng SMS thành công, SMS thất bại, SMS đã gửi

Chọn Download kết quả gửi tin để download file kết quả định dạng excel.

 

 

image

 

image

Ngoài ra, còn xem thống kê được bằng biểu đồ và màu sắc. B1: Chọn Tên chương trình

B2: Xem chi phí thực hiện thông qua biểu đồ

 

B3: Tại mục Danh sách chương trình đã thực hiện dựa vào màu sắc có thể check được chương trình đang ở trạng thái nào.

 

image