Tổng quan

Mục đích: Cho phép người sử dụng nhìn thấy tổng quan doanh thu của cửa hàng.

 

Hiển thị thông tin các phần sau:

 

  • Báo cáo doanh thu

     

  • Báo cáo doanh thu giữa các chi nhánh

     

  • Hiển thị tốp 10 sản phẩm bán chạy nhất trong tuần

 

image

 

image