Kho hàng

 1. Nhập mua

   

  Khi cần nhập hàng vào kho bạn dùng tính năng này, có 2 cách để nhập kho:

  Cách 1: nhập trực tiếp ( dùng trong trường hợp bạn nhập mua với số lượng ít )

  B1: Vào Kho hàng => Chọn Nhập mua

   

  image

   

  B2: Nhập mã sản phẩm (hoặc nhập tên sản phẩm ở phần nhập mã sản phẩm ) hệ thống tự động hiển thị các thông tin của sản phẩm tại phần thiết lập sản phẩm đã tạo trước đó.

  B3: Tại cột Số lượng, nhập số lượng mua của sản phẩm tương ứng => Lưu lại

  VD: mã sản phẩm AO1 nhập với số lượng là 10, tại cột số lượng nhập 10

   

  image

   

  Cách 2: Nhập mua từ file excel ( dành cho trường hợp nhập mua với số lượng nhiều )

  B1: Vào Kho hàng => Chọn Nhập mua

   

  image

   

  B2: Chọn Nhập từ file excel -> Chọn Download file mẫu, nhập các thông tin sản phẩm theo từng cột hướng dẫn trong file

   

  image

   

  image

   

  Lưu ý:

   

  • Cột mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá bán lẻ và số lượng là bắt buộc phải nhập thông tin đầy đủ.

  • Các cột còn lại có thể để trống.

   

  B3: Chọn nút Chọn File -> Chọn file excel đã nhập đủ thông tin ở bước 2 B4: Chọn Thêm mới

  image

   

 2. Điều chuyển hàng hóa

   

  Giúp quản lý việc luân chuyển hàng hóa giữa các kho

   

  VD: Khi sản phẩm a ở kho A hết hàng, bạn có thể điều chuyển sản phẩm a của kho B sang để bán hàng

  B1: Vào phần Kho hàng => Chọn Điều chuyển hàng hóa

   

  image

   

  B2: Chọn Chi nhánh + kho xuất và Chi nhánh + kho nhận B3: Nhập mã sản phẩm và số lượng muốn điều chuyển.

  B4: Chọn nút Thêm nếu muốn điều chuyển thêm mã sản phẩm hoặc nút

  Hủy nếu muốn hủy bỏ điều chuyển B5: Sau khi hoàn tất chọn Lưu lại

  image

   

  image

 3. Nhập trả hàng

   

  Khi khách hàng đến trả lại các hàng hóa đã mua trong một hóa đơn bán hàng

  B1: Vào mục Kho hàng => Nhập trả hàng

   

  image

   

  B2: Tại màn hình Nhập trả -> Nhập số hóa đơn đã bán cho Khách hàng

   

  image

   

  B3: Sau khi nhập số Hóa Đơn, những sản phẩm đã bán trong HĐ đó sẽ tự động hiển thị ra. Tại sản phẩm tương ứng Khách hàng trả lại nhập Số lượng trả tại cột Số lượng-> Chọn nút image

   

  image

   

 4. Xuất trả hàng

   

  Trả lại hàng hóa đã nhập mua vào kho.

   

  B1: Vào mục kho hàng => Chọn Xuất trả hàng

   

  image

   

  B2: Tại bảng Xuất trả hàng nhập phiếu nhập mua muốn trả lại

   

  image

   

  B3: Sau khi nhập phiếu nhập mua, những sản phẩm nhập mua trong phiếu đó sẽ hiển thị ra, tại cột SL trả nhập số lượng muốn trả lại.

   

  image

  B4: Lưu lại để hoàn tất xuất trả hàng

   

  image

   

 5. Kiểm kê

   

  Giúp thống kê và điều chỉnh số lượng hàng tồn trong từng kho khớp với số lượng thực tế

  B1: Vào kho hàng => Chọn kiểm kê

   

  image

   

  B2: Tại màn hình kiểm kê, Nhập các thông tin tương ứng ( thời gian nhập kho, mã sản phẩm, thuộc kho nào….-> Chọn nút Tìm kiếm

  B3: Tại cột SL thực tế nhập số lượng thực tế còn của sản phẩm -> Chọn

   

  image

  Lưu

   

  Lưu ý: Số lượng tồn kho phải lớn hơn 0, nếu số lượng tồn kho nhỏ hơn 0 thì khi tìm sản phẩm sẽ không hiển thị ra

   

  image