Đối tác

 1.  
 2. Nhóm khách hàng

   

  Giúp tạo ra các nhóm khách hàng khác nhau để tiện cho việc quản lý và chăm sóc.

   1. Thêm mới

     

    B1: Chọn Đối tác => Chọn Nhóm Khách hàng

     

    image

     

    B2: Tại bảng thêm mới KH, nhập tên nhóm KH theo ý muốn của bạn => Chọn Thêm mới

    B3: Tại ô tác vụ, có thể sửa hoặc xóa nhóm Khách hàng bạn tạo

     

    • Lưu ý: Không thể sửa, xóa 2 nhóm KH mặc định là nhóm KH VIP và nhóm KH thông thường

    • Khi xóa nhóm KH bất kỳ thì tất cả khách hàng nằm trong nhóm đó sẽ bị xóa theo

    image

     

    image

     

    image

   2. Tìm kiếm

   

  Chức năng này giúp bạn tìm kiếm Nhóm Khách hàng nhanh hơn B1: Chọn Đối tác => Chọn Nhóm Khách hàng

  image

   

  B2: Nhập tên Nhóm Khách hàng cần tìm kiếm => Chọn Tìm kiếm để xem

   

  image

   

 3. Khách hàng

   

  Giúp tạo danh sách khách hàng

   

   1. Thêm mới Khách hàng

     

    có 2 cách để thêm mới Khách hàng:

     

    Cách 1: Nếu thêm mới KH với số lượng ít thì có thể nhập trực tiếp.

     

    B1: Vào Đối tác => Chọn Khách hàng

     

    image

     

    B2: Chọn Thêm mới => Tại bảng thêm mới Khách hàng nhập đầy đủ thông tin của KH: số điện thoại, tên,…

    B3: Sau khi nhập xong chọn Thêm mới, tại màn hình sẽ xuất hiện bảng thông báo thêm mới KH thành công

     

    image

     

    image

     

    Cách 2: Nếu thêm mới KH với số lượng nhiều thì thêm bằng file excel.

     

    B1: Vào Đối tác => Chọn Khách hàng

     

    image

     

    B2: Chọn Import Excel

     

    B3: Download file mẫu, nhập đầy đủ thông tin của Khách hàng theo hướng dẫn trong file

     

    image

     

    image

     

    B4: Chọn file import ở B3 để import danh sách khách hàng vào phần mềm

     

    image

     

    image

     

   2. Tìm kiếm

   

  Chức năng này giúp bạn tìm kiếm Khách hàng nhanh hơn B1: Vào Đối tác => Chọn Khách hàng

  image

   

  B2: Nhập Tên, số điện thoại => Tìm kiếm

   

  B3: Vào ô tác vụ để sửa hoặc xóa Khách hàng. Chọn xuất file excel nếu muốn xuất file excel.

   

  image

 4.