Đăng nhập tài khoản

B1: Vào trang shopone.viettel.vn và đăng nhập. B2: Lựa chọn để đăng nhập vào. Có 2 lựa chọn: Lựa chọn 1: Quản lý và CSKH

Lựa chọn 2: Bán hàng ( phải nhập tên viết tắt của cửa hàng)

 

image

 

B3: Nếu không phải tài khoản admin thì bước này phải nhập tên viết tắt của cửa hàng. Ngược lại, tài khoản admin thì không cần nhập.

 

image

 

B4: Nhập tên và mật khẩu đăng nhập. Chọn nút Đăng nhập. Đăng nhập thành công thì màn hình tổng quan sẽ được hiển thị.

image