Thiết lập SĐT, Brandname gửi - nhận tin

Hỗ trợ chủ cửa hàng thiết lập SĐT nhận tin nhắn doanh thu và SĐT gửi tin nhắn Chăm sóc khách hàng.

 • Tin nhắn doanh thu: hỗ trợ thêm SĐT nhận tin nhắn doanh thu từ hệ thống.

  Chủ địa điểm có thể tùy chỉnh số lần và thời điểm nhận tin trong ngày.

  Hiện tại dịch vụ chỉ hỗ trợ thêm 1 SĐT nhận tin nhắn doanh thu cho 1 địa điểm.

 • Tin nhắn Chăm sóc khách hàng:

  • Hỗ trợ thêm SĐThiển thị khi gửi tin nhắn. Sau khi thêm, cần dùng SĐT đó nhắn tin xác thực, cú pháp DK Shopone gửi 6000 (500 Đ/ SMS)

  • Hỗ trợ thêm Brandname hiển thị khi gửi tin nhắn.

   Đồi với SĐT gửi tin:

   • Hiện tại dịch vụ chỉ hỗ trợ thêm 5 SĐT nhắn Chăm sóc khách hàng và không hỗ trợ xóa / sửa SĐT đã đăng ký.

   • Sau khi nhắn tin xác thực, 15' sau SĐT vừa thêm mới xuất hiện trong mục gửi tin.

   • Đồi với Brandname gửi tin:

   image Phí khai báo và phí duy trì Brandname được tạm thu khi đăng ký và sẽ hoàn lại nếu bị từ chối.

   image

   Phí khai báo Brandname: Viettel (0 VNĐ), Mobifone (0 VNĐ), Vinaphone (50.000 VNĐ).

   image Phí duy trì Brandname (hàng tháng): Viettel (0 VNĐ), Mobifone (0 VNĐ), Vinaphone (50.000 VNĐ).

   Brandname có thể sử dụng sau 60 phút kể từ lúc được phê duyệt B1: Chọn Cấu hình => Chọn Tin nhắn

   B2: Tại mục Tin nhắn doanh thu, thêm SĐT  Tùy chỉnh thời gian và số lần nhận tin  Chọn Xác nhận

   B3: Tại mục Tin nhắn Chăm sóc khách hàng, chọn Thêm số điện thoại/ Brandname gửi tin nhắn

   Lưu ý: Bỏ qua bước này nếu chỉ cần gửi tin bằng đầu số mặc định của dịch vụ 0979709898

    

   image

  •