Lấy mã xác thực

Mục đích: Khi người sử dụng quên mật khẩu đăng nhập dưới Phần mềm

 

B1: Truy cập shopone.com.vn, Chọn Cấu hình => Chọn Lấy mã xác nhận

 

B2: Tại bảng Lấy mã xác thực nhập mật khẩu đăng nhập trên web và Mã kiểm tra

 

image

 

B3: Chọn Lấy mã xác thực

 

Lưu ý: Mỗi mã xác thực chỉ được sử dụng 1 lần và chỉ có thời gian sử dụng tối đa trong 10 phút.

 

image

 

B4: Tại màn hình đăng nhập dưới Phần mềm chọn Quên mật khẩu

 

image

 

B5: Copy mã xác thực vừa lấy được ở B3 vào bảng Lấy lại mật khẩu dưới Phần mềm, nhập mật khẩu mới => Chọn Xác nhận

 

image