Kết xuất dữ liệu

Mục đích: Khi khách hàng cài đặt lại phần mềm, trong khi chờ đồng bộ dữ liệu từ web về thì mất nhiều thời gian và khách hàng không rõ khi nào dữ liệu đã được đồng bộ về hết sẽ dùng chức năng này.

B1: Trên web shopone.com.vn đăng nhập tài khoản online, chọn Cấu hình => chọn kết xuất dữ liệu

B2: Nhập Mật khẩu tài khoản online (nếu cửa hàng có nhiều chi nhánh, phải chọn chi nhánh cần xuất dữ liệu)

B3: Sau đó Chọn kết xuất thành file .sql theo đường dẫn của trình duyệt (khách hàng có thể tự cấu hình lại đường dẫn theo ý khách hàng muốn)

Tên file đặt theo quy tắc: yyyy/mm/dd_MASHOP<mã shop>_Backup Ví dụ: 2014121_MaCN_15335_Backup.sql

 

 

image

 

image

 

B4: Tại màn hình Đăng nhập -> chọn Cấu hình -> Chọn Nhập dữ liệu từ file

 

image

 

B5: Xuất hiện màn hình xác nhận -> Chọn OK nếu muốn tiếp tục hoặc Hủy bỏ

 

image

 

B6: Nếu chọn OK chương trình sẽ khời động lại PM, Nhập mật khẩu đăng nhập phần mềm -> Chọn file SQL đã kết xuất từ trên web -> OK

Xuất hiện màn hình cảnh báo có dữ liệu tồn tại trong phần mềm sẽ bị xóa

-> Chọn OK nếu muốn tiếp tục import dữ liệu hoặc Hủy bỏ

 

image

 

B7: Nếu tiếp tục import chọn OK => Sau khi import thành công sẽ xuất hiện bảng thông báo import dữ liệu thành công

 

image