Chị Thắm - Chủ Spa

Nhờ các bạn chăm sóc khách hàng nhiệt tình hỗ trợ, tôi không rành về công nghệ nhưng vẫn có thể gửi tin chăm sóc khách hàng thông qua SHOP.ONE.