Chị Tân - Chủ phòng khám nha khoa

Chức năng nhắn tin Chăm sóc khách hàng giúp tôi nhắc khách hàng đến tái khám đúng hẹn.