Anh Thanh - Chủ cửa hàng thời trang

Phần mềm có tính năng đồng bộ, khi tôi không có mặt tại cửa hàng vẫn có thể kiểm tra doanh thu thường xuyên