Hướng dẫn tạo gian hàng trên Facebook
  16:04:41 27/07/2015

  Để có một gian hàng hoạt động trên Facebook bạn cần thực hiện những bước sau:

  Bước 1: Tạo Fanpage trên Facebook

  TH1: Bạn chưa tạo trang trên Facebook

  - Bạn đăng nhập vào tài khoản Facebook.

  - Click vào phần tạo trang để tạo trang.

  - Bạn lựa chọn Fanpage thích hợp với bạn trong 6 mẫu sau:

  - Chọn thương hiệu hoặc sản phẩm

  - Chọn bắt đầu.

  - Nhập các thông tin cho fanpage của bạn và lưu lại

  - Chọn ảnh đại diện cho gian hàng

  - Thêm vào mục yêu thích

  - Chọn đối tượng ưu tiên cho trang và lưu lại

  Sau khi thực hiện thiết lập thông tin, bạn sẽ được chuyển tới Fanpage mới tạo của bạn. Bạn có thể bắt đầu vào bước 2.

  TH2: Nếu bạn đã tạo trang trên Facebook thì bạn có thể bắt đầu bước 2.

  Bước 2: Vào phần cài đặt mạng xã hội để tạo gian hàng

  - Hoàn thành xong việc tạo Fanpage bạn quay trở lại Quản trị website >> Cài đặt >> Cài đặt mạng xã hội >> Chọn tạo gian hàng trên Facebook.

   

  - Lựa chọn Fanpage bạn vừa tạo / Thêm thẻ trang

  - Hệ thống sẽ đưa bạn đến trang mà bạn vừa tạo

  Bước 3: Quản lý gian hàng trên Facebook

  Các bước Thêm, sửa, xóa sản phẩm trên trang:

  - Quản trị website / Quản lý sản phẩm / Thêm mới / Nhập thông tin cho sản phẩm thêm mới

   

  Nhập thông tin cho sản phẩm thêm mới

  - Sửa sản phẩm: Chọn biểu tượng sửa sản phẩm/ Nhập thông tin cần sửa/ Lưu

  - Xóa sản phẩm: Chọn biểu tượng xóa của sản phẩm/ OK

  Quản lý danh mục

  Quản trị website / Danh mục / Thêm, sửa, xóa danh mục

  Quản lý tin tức

  - Thêm mới tin tức: Quản trị website / Nội dung / Quản lý tin tức / Thêm mới / Nhập thông tin tin tức thêm mới / Lưu

  - Sửa tin tức: Chọn biểu tượng sửa của tin tức / Nhập thông tin cần sửa / Lưu

  - Xóa tin tức: Chọn biểu tượng xóa tin tức / OK

  Quản lý tài khoản

  - Thêm mới tài khoản: Tài khoản / Quản lý tài khoản / Thêm mới / Nhập thông tin tài khoản thêm mới / Đăng

  - Sửa, xóa tài khoản: Tài khoản / Quản lý tài khoản / Chọn biểu tượng sửa, xóa tài khoản cần sửa, xóa

  - Phân quyền tài khoản: Tài khoản / Phân quyền người dùng / Thực hiện phân quyền cho người dùng

Thông tin hỗ trợ

 • 19008098 nhánh 2