• Nguyên tắc chung

  Bằng việc truy cập và sử dụng các dịch vụ trên website: shopone.viettel.vn, bạn đã xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu, và đồng ý với mọi điều khoản trong Quy chế này.

  Dịch vụ Shop.ONE, các hình ảnh và trang web: shopone.viettel.vn là sản phẩm thuộc Sở hữu trí tuệ của Tập đoàn Viễn thông Quân đội. Tất cả nhãn hiệu, logo, tên sản phẩm trong website này đều được đăng ký và được cấp bản quyền.

  Quy chế hoạt động này được áp dụng cho Ban Quản lý dịch vụ Shop.ONE (gọi tắt là Dịch vụ) và tất cả các thành viên đăng ký tham gia sử dụng các dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm, mã sử dụng, code… được nêu trên website: shopone.viettel.vn).

  Trong quy chế hoạt động này, Bên sử dụng dịch vụ Shop.ONE được gọi là Bên A; Bên cung cấp dịch vụ Shop.ONE được gọi là Bên B.

 • Quy trình cấp tài khoản

  Khi Bên A có nhu cầu sử dụng Dịch vụ của Bên B, Bên A tiến hành đăng ký và điền đầy đủ, chính xác thông tin theo yêu cầu tạo tài khoản tại địa chỉ website:shopone.viettel.vn

  Trong vòng tối đa 24h làm việc, Bên B sẽ phản hồi lại Bên A bằng điện thoại/tin nhắn/email về kết quả yêu cầu cấp tài khoản của Bên A

   
  • Điều khoản khi dùng chức năng gửi tin chăm sóc khách hàng

 • Các thuê bao đăng ký từ chối nhận tin khuyến mãi từ Viettel sẽ không nhận được tin nhắn.
  Chi phí gửi tin được tạm trừ và sẽ hoàn lại (nếu có) dựa trên số lượng tin gửi thành công, thất bại.
  Đối với các Khách hàng sử dụng SĐT của mình làm đầu số nhắn tin: trong quá trình gửi tin nhắn, 
  nếu có hơn 40 Thuê bao không thể nhận được tin (do tắt máy, ngoài vùng phủ sóng, thuê bao không tồn tại…), hệ thống sẽ tự động chuyển sang dùng đầu số hỗ trợ của Viettel (Một trong các đầu số sau 84962884488;84964551155; 84965882288;84969114488;84969224488) để đảm bảo quá trình gửi tin không bị gián đoạn.

 • QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

  Quyền của Bên A

  Được sử dụng Dịch vụ.

  Khiếu nại về những sai sót trong việc cung cấp Dịch vụ của Bên B theo quy định của pháp luật.

  Yêu cầu Bên B bảo mật các thông tin sử dụng Dịch vụ của Bên A.

 • Nghĩa vụ của Bên A

  Quản lý, sử dụng tài khoản Dịch vụ theo đúng hướng dẫn của Bên B và quy định của pháp luật.

  Tôn trọng quyền Sở hữu trí tuệ khi sử dụng phần mềm và các tiện ích Dịch vụ được Bên B cung cấp.

  Cam kết nội dung tin nhắn quảng cáo đến khách hàng gửi từ hệ thống phải đảm bảo là hợp pháp, chân thực, chính xác, không trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Bên A phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm cam kết này và chịu các mức phạt được quy định theo Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

  Trong trường hợp tập khách hàng nhận thông tin Dịch vụ do Bên A cung cấp, Bên A phải cam kết đảm bảo tính xác thực của đối tượng khách hàng, đảm bảo khách hàng là đối tượng mong muốn nhận thông tin Dịch vụ. Bên A phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm cam kết này và chịu các mức phạt được quy định theo Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

  Trong trường hợp gửi tin nhắn quảng cáo, Bên A phải cam kết nội dung tin nhắn có đầy đủ thông tin về Người gửi/ Nhà cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật. Bên A phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm cam kết này và chịu các mức phạt được quy định theo Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

  Bên A muốn thực hiện quảng cáo và gửi các thông tin quảng cáo về hoạt động kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ của Bên A thì Bên A phải đáp ứng đủ các điều kiện theo qui định của pháp luật. Bên A phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm cam kết này và chịu các mức phạt được quy định theo Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

  Có trách nhiệm xử lý bất cứ tranh chấp nào liên quan đến việc sử dụng thương hiệu, tên và nội dung thông tin đã đăng ký, sử dụng qua hệ thống của Bên B.

  Không sử dụng Dịch vụ để kinh doanh trái phép dưới bất kỳ hình thức nào theo pháp luật quy định.

  Có trách nhiệm tự bảo mật thông tin tài khoản và mật khẩu sử dụng Dịch vụ của mình. Bên B hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các khoản lợi nhuận, doanh thu hoặc dữ liệu bị mất mát nếu tổn thất đó do người khác sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của Bên A.

  Hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản của Bên A thực hiện khi sử dụng Dịch vụ và các rủi ro có thể có khi mất quyền truy cập.

  Phối hợp với Bên B giải quyết các lỗi phát sinh (nếu có) trong quá trình sử dụng Dịch vụ.

 • QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

  Quyền của Bên B

  Kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng Dịch vụ và tài khoản Shop.ONE của Bên A theo quy định của pháp luật.

  Tạm ngừng hoặc chấm dứt Dịch vụ theo quy định trong Quy chế sử dụng này.

  Sở hữu trí tuệ đối với tất cả hình ảnh, tài liệu, phần mềm và tính năng Dịch vụ. Mọi quyền sử dụng dịch vụ Bên B cấp cho Bên A không đồng nghĩa với quyền sở hữu trí tuệ về dịch vụ.

  Nâng cấp các phiên bản, tính năng cho phần mềm/Dịch vụ: Bên B có thể thêm, xóa, sửa hoặc tạm ngừng sử dụng Dịch vụ để cải tiến và hoàn thiện phần mềm.

  Gửi các thông báo Dịch vụ, quản trị và các thông tin khác cho Bên A phục vụ việc sử dụng Dịch vụ.

 • Nghĩa vụ của Bên B

   

  Cung cấp Dịch vụ và đảm bảo chất lượng, duy trì hoạt động ổn định của mạng lưới, hệ thống kết nối với Dịch vụ để đáp ứng các yêu cầu sử dụng Dịch vụ của khách hàng.

  Giữ bí mật thông tin Dịch vụ và khách hàng của Bên A, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật.

  Lưu trữ dữ liệu đã được đồng bộ lên website: shopone.viettel.vn của Bên A.

  Cung cấp cho Bên A tài khoản Dịch vụ, cho phép Bên A thực hiện cập nhật nội dung thông tin Dịch vụ lên hệ thống của Bên B trong quá trình khai thác sử dụng Dịch vụ.

  Thực hiện kiểm duyệt nội dung thông tin Dịch vụ trước khi gửi tin nhắn đến khách hàng của Bên A. Bên B được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với nội dung tin nhắn Bên A thực hiện gửi qua hệ thống của Bên B.

  Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng và nghiệp vụ trong suốt quá trình sử dụng Dịch vụ của Bên A (không áp dụng khi Bên A sử dụng các gói dùng thử miễn phí).

  Giải quyết khiếu nại của Bên A theo đúng quy định của pháp luật.

 • VỀ PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG DỊCH VỤ

  Dịch vụ bao gồm phần mềm có thể tải xuống, phần mềm này có thể được cập nhật trên máy tính, thiết bị của Bên A ngay khi có sẵn một phiên bản hoặc tính năng mới.

  Bằng việc Bên A thanh toán theo gói cước đăng ký, Bên B cấp cho Bên A mã sử dụng phần mềm tương ứng với thời gian đăng ký, sử dụng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, miễn phí bản quyền, không thể chuyển nhượng sang máy tính, thiết bị khác và không độc quyền để sử dụng phần mềm mà Bên B cung cấp cho Bên A như là một phần của Dịch vụ. Mã sử dụng này chỉ phục vụ cho mục đích duy nhất là cho phép Bên A sử dụng phần mềm được tải về máy tính, thiết bị của Bên A và hưởng các lợi ích của Dịch vụ mà Bên B cung cấp theo cách thức được những điều khoản này cho phép.

  Bên A không được phép sao chép, sửa đổi, phân phối, bán hoặc cho thuê bất kỳ phần nào trong Dịch vụ của Bên B hoặc các phần mềm có trong Dịch vụ đó.

  Bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc mất mát thông tin/ dữ liệu khi sử dụng phần mềm do lỗi của Bên A thao tác tại máy tính của mình.

  Bên B chỉ hỗ trợ lưu trữ các dữ liệu của Bên A đã được đồng bộ lên website: shopone.viettel.vn tại thời điểm hiện tại và được miễn trừ trách nhiệm pháp lý liên quan đến nội dung, thông tin của các dữ liệu này.

  Bên B không chịu trách nhiệm về khoản lợi nhuận, doanh thu hoặc dữ liệu bị mất mát, thiệt hại tài chính hoặc các thiệt hại gián tiếp do việc sử dụng Dịch vụ tại máy tính của Bên A. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Bên B được giới hạn ở số tiền mà Bên A đã thanh toán cho Bên B để sử dụng Dịch vụ hoặc cung cấp lại Dịch vụ cho Bên A.

 • TẠM NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

  Bên B có quyền đơn phương tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ nếu Bên A vi phạm một trong các điều được quy định tại phần Nghĩa vụ của Bên A theo Quy chế này hoặc Bên B phát hiện thấy có dấu hiệu bất thường trong quá trình hợp tác với Bên A mà kết quả có thể dẫn đến thiệt hại cho Bên B hoặc gây ảnh hưởng bất lợi đến khách hàng (Bên B không có nghĩa vụ phải đưa ra bằng chứng để chứng minh). Trong trường hợp này, Bên B có thể tiến hành tạm ngừng việc cung cấp Dịch vụ cho Bên A hoặc các nghĩa vụ khác có liên quan của Bên B theo Quy chế này.

 • CHẤM DỨT SỬ DỤNG DỊCH VỤ

  Bên A có quyền chấm dứt sử dụng Dịch vụ bằng việc ngừng đăng nhập và nạp tiền vào hệ thống Dịch vụ của Bên B.

  Bên B có quyền đơn phương chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của Bên A trong trường hợp theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định khác của pháp luật.

  Bên B không có trách nhiệm hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào mà bên A đã nạp vào hệ thống Dịch vụ của Bên B.

 • ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

  Mọi tranh chấp phát sinh giữa hai Bên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai Bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết.

  Các điều khoản này được thực hiện trên tinh thần tự nguyện. Bên B có quyền sửa đổi và thay thế Quy chế này bằng cách thông báo lên website:shopone.viettel.vn cho các thành viên được biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Nếu Bên A không đồng ý với một trong các điều khoản sửa đổi thì có thể ngừng việc sử dụng Dịch vụ. Việc Bên A tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

  

Thông tin hỗ trợ

 • 19008098 nhánh 2